Peringatan Terakhir: Kami mempunyai (1) bungkusan di gudang kami,

=20

Peringatan Terakhir: Kami mempunyai (1) bungkusan di gudang=
kami, siap dihantarKami mempunyai (1) bungkusan di =
gudang kami, siap dihantar.=20

Sila bayar kos penghantaran untuk menerima pakej anda dala=
m masa 48 jam.=20

Ini adalah maklumat untuk membay=
ar kos penghantaran.

=CE=A0=CE=B1=CF=85 =CE=A4=CE=BF&=
nbsp;          &nbsp=
;  : POS Malaysia Berhad=20

Caj bersih        =
  : MYR 60.66=20

Pembayaran sebanyak : Order : 20210115-54605=20

Untuk mengesahkan bahawa bungkus=
an anda telah dihantar,=20

klik di sini
.=20

Sekiranya kami tidak dapat menye=
lesaikan pembayaran dalam masa 48 jam, pesanan anda yang belum selesai=
akan dikembalikan.

Terima kasih diatas kepercayaan =
anda,

Yang benar,=20

Perkhidmatan pelanggan POS Malaysia anda.=20


Pos Malaysia Berhad (HQ),=20

Kompleks Dayabumi, 50670 Kuala Lumpur, Malaysia.=20

Tel: +603 2267 2267=20

Waktu operasi: Isnin – Jumaat: 8.00 pagi – 5.30 petang=20=Ibu Pejabat Pos MalaysiaPejabat korporat kami terletak di Pejabat Pos Am Kua=
la Lumpur (GPO), pejabat pos am terbesar di Malaysia.=20

Memulakan operasi di Kompleks Dayabumi pada tahun 1985=
, GPO merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penghan=
taran surat dan bungkusan kami dan mempunyai 19 kaunter termasuk kaunt=
er Philately untuk peminat setem.=20

Siapa kita=20

Pos Malaysia Berhad adalah penyedia perkhidmatan logis=
tik dan komunikasi utama di Malaysia.  Kami mempunyai rangkaian l=
ebih dari 1,000 titik sentuhan di seluruh negara yang merangkumi Kedai=
Pos Malaysia, Pos Minis, Pos24 (Terminal Layan Diri), Pasca-Roda (Ked=
ai Bergerak), ejen pos dan ejen setem, menjadikannya salah satu yang p=
aling luas rangkaian runcit di Malaysia. Selama bertahun-tahun, Pos Ma=
laysia telah berkembang dari kekuatan ke kekuatan dan berkembang dari =
menjadi penyedia perkhidmatan pos dan pos ke arah menjadi penyedia kom=
unikasi, perkhidmatan kewangan dan penyelesaian rantaian bekalan yang =
dinamik. Melangkah ke hadapan, Pos Malaysia akan terus berubah dan ber=
inovasi untuk mengekalkan relevansi dan daya saingnya serta terus meng=
hubungkan rakyat Malaysia dengan seluruh dunia.=20
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *